اشتراک رایگان مجله ویدئویی رهافیلم و دریافت سر تیتر مقالات.

اشتراک رایگان مجله ویدئویی رهافیلم

ادرس ایمیل معتبر وارد کنید.
×

علم سایماتیک

تاثیر ارتعاشات صوتی بر ماده

علم سایماتیک به بررسی تاثیرات شهودی صوت بر ماده می‌پردازد. در این ویدئو خواهید دید که صدا با چه نظم و آرایشی می‌تواند در مواد ارتعاش ایجاد کند.

ادامه


محصولات مرتبط

ویدئوهای مرتبط