ارسال محصولات ظرف ۲۴ ساعت کاری

مروری بر زندگی و آثار حشمت سنجری و تشكیل اركستر سمفونیك تهران

رقص دایره

تعداد
وارد کردن تعداد ضروری است.
قیمت: 30000 تومان

رقــص دایــره اختصاص به زندگی حرفــه ای و اقدامـات " حشمت سنجــری " دارد.
بررســی شرایط اجتماعی و تاثیر آن در گروه های موسیقی ، چگونگی ایجاد هنرستــان موسیقی ، معرفی افرادی جریــــان ساز در تشکیل ارکستر ، معرفی استـادان هنرستان
.موسیقــی در بازه‌ی زمانی سال های 1320 تا 1330، چگونگی ایجـاد ارکسـتر  توسط حشمت سنجری و مشکلاتی که وجود آنها این اقدام مهم را دشوار می نمود رقص دایره تلاش دارد تا تصویری روشن و حقیقی از وقایع و اقدامات جریان ســـاز در حوزه‌ی موسیقی و به طـور خاص ارکسـتر سمفونیــک تهـران برای مخاطبان ارایه  دهد.
هدف از تولید این مجمـوعه ، آشنایی بیشتر با رونــد تکاملی بروز گـروه های موسیقــی کلاسیک که در نهایت به تشکیل ارکستر سمفونیک تهران منتهی شده می باشد.

تهیـه کننده : موسسـه‌ی فرهنگ و هنــر رهـــافیلــم
کارگـردان ، پژوهش‌گر و تدوین‌گر : فرزاد فره وشـی 
گوینـده ، مشاور کارگـردان و مجری : ژرژ پطروســی
دستیار کارگردان : سجاد زارع و سروش عبدالهی نگار

 
با حضور : حشمت سنجری / مرسده بایگان / محسن افتاده / شهرداد روحانی / سیاوش ظهیرالدینی / کامبیز روشن روان / جاوید مجلسی / توماس کریستین داوید و فریدون مشیری