مشتریان تلویزیون

سریال مدار صفر درجه

صدابرداری، طراحی صدا و میکس

سریال شیخ بهائی

صدابرداری گفتار

سریال کلاه پهلوی

صدا برداری گفتار