مشتریان مستند

کامران شیردل

صدا برداری گفتار

محمد رضا اصلانی

صدا گذاری و میکس

(خاطرات يك 75 ساله)

ابراهیم مختاری

انتشار آثار

ناهید رضایی

صدا گذاری و میکس

پیروز کلانتری

صدا گذاری و میکس

امید بنکدار، کیوان علی محمدی

صدا گذاری و میکس

ماجد نیسی

پرچم سیاه  (۱۳۹۳)

صداگذاری و میکس