اشتراک رایگان مجله ویدئویی رهافیلم و دریافت سر تیتر مقالات.

اشتراک رایگان مجله ویدئویی رهافیلم

ادرس ایمیل معتبر وارد کنید.
×

آنری ماتیس، نقاش نوگرای فرانسوی

 

آنری ماتیس، نقاش نوگرای قرن بیستم

آنری ماتیس، در کنار پیکاسو و کاندینسکی، از پیشروان نقاشی در اوایل قرن بیستم است. تا قبل از پیکاسو و ماتیس، نقاشی بیش از ...

ادامه


محصولات مرتبط

ویدئوهای مرتبط