اشتراک رایگان مجله ویدئویی رهافیلم و دریافت سر تیتر مقالات.

اشتراک رایگان مجله ویدئویی رهافیلم

ادرس ایمیل معتبر وارد کنید.
×

استارت آپ ویکند شهر هوشمند، دانشگاه شهید بهشتی - مهر ۹۴

"شهر هوشمند" نیازی است که زمانه، بشریت را به سمت آن سوق میدهد. نیازی که خواستگاهش رشد سریع جمعیت، سبک جدیدی از زندگی، پیشرفت تکنولوژی، آسیب های زیست محیطی نگران ...

ادامه


ویدئوهای مرتبط