اشتراک رایگان مجله ویدئویی رهافیلم و دریافت سر تیتر مقالات.

اشتراک رایگان مجله ویدئویی رهافیلم

ادرس ایمیل معتبر وارد کنید.
×

روایتی متفاوت از چگونگی آغاز شدن جنگ جهانی اول

 

 

ماجراي چگونگيِ آغاز شدن جنگ جهاني اول بارها روايت شده .امپراطوري اتريش- مجارستان از قتل دوک اعظم آنقدر خشمگين بود که به صربستان حمله کرد و ظرف چند هفته... اما ...

ادامه