اشتراک رایگان مجله ویدئویی رهافیلم و دریافت سر تیتر مقالات.

اشتراک رایگان مجله ویدئویی رهافیلم

ادرس ایمیل معتبر وارد کنید.
×

مصاحبه با استفان گرینبلت در مورد جهانی بودنِ هنر

مترجم: نازی نظاملی، شايان شمس

گوينده: رضا آفتابی

استفان گرین بلت: فکر می‌کنم ایده جهانی بودن برداشت در خوانش یک خیاله. شما با خیال خودتون می‌خونین؛ در زمان ...

ادامه


ویدئوهای مرتبط