ارسال محصولات ظرف ۲۴ ساعت کاری

مراقبت از نوزاد

نگهداري از نوزاد

تعداد
وارد کردن تعداد ضروری است.
قیمت: 30000 تومان

شماره مجوز :155/4185در این فیلم با حمام کردن نوزاد چند روزه با اسفنج، لباس پوشاندن، قنداق کردن، حمام کردن نوزاد چند ماهه در وان، وسایل نوزاد، پاک کردن بینی، گرفتن ناخن و پانسمان ختنه ‏گاه نوزاد و عوامل سندروم "SID" (مرگ ناگهانی نوزاد ) آشنا خواهید شد.